Sign In Forgot Password

Rabbi Shlomo Elharar

הרב 
שלמה מאיר אלהרר

יליד ירושלים בן לרב יעקב ניסים אלהרר מוהל מיתולוגי מפורסם בפרוזדור ירושלים 
דור שלישי של מוהלים
הוסמך לרבנות על ידי רבו חכם יעקב יוסף זצ״ל
נבחן בהיכל שלמה במקצועות הרבנות
איסור והיתר,שבת,אבלות,
שחיטה וטרפות ומילה
והוסמך לרב מדינת קולומביה באישור ארבעה רבנים הראשיים הרב עובדיה יוסף זצ״ל הרב מרדכי אליהו זצ״ל הרב בקשי דורון שליט״א והרב עמר שליט״א
והרב בצרי אב בית דין ירושלים והרב אברגל חבר בית הדין העליון 

הוסמך למוהל על ידי הרבנות הראשית ומשרד הבריאות
ומוהל מומחה על ידי הרב שלום משש רבה של ירושלים

הוסמך לשחיטה עופות ובהמות על ידי ראש השוחטים של ירושלים הרב גרידי
למד פסיכולוגיה וקונפליקטים בין זוגיים/
הורים וילדים באוניברסיטת קולומביה
דרום אמריקה
 
שימש בקהילות סאן דיאגו קליפורניה ורב ראשי למדינת קולומביה
דוגל בהשקפה אורטודוכסית הלכתית תוך הבנה והתחשבות בכל יהודי ללא הבדל עדה והשקפה
תחביבים:קריאה,ספורט, שידוכים ומוסיקה

Sun, April 14 2024 6 Nisan 5784