Sign In Forgot Password

בית א'ל  לשירותכם בכל עיניין יהודי

 

שירותי קהילה:

 • מקוה מידי ערב על ידי תיאום מראש
 • ברית מילה – רב הקהילה הוא מוהל מומחה מזה 35 שנה דור שלישי של מוהלים
 • מכון בר מצוה,אנו מכינים כ 90% מנערי העיר.

שילוב של קטעי תפילה ,קריאה בתורה,יסודות היהדות,טלית ותפילין,ברכות וחגים

כך שהנער מקבל חומר רב במשך שנה שלמה,דבר המחזק את זהותו היהודית ומעניק לו כלים להתמודד איתן מול איומי ההתבוללות.

 

שירותי רבנות:

 • נישואין
 • שלום בית
 • שידוכים
 • ולצערינו גם גירושין
 • לוויות
 • שירותי קבורה בבית העלימין היהודי בעיר או הכנה לקבורה בכל מקום אחר *אזכרות עים תפילות וסעודות מצוה * בדיקת מזוזות ושירותי סופרות.

 

חברותא:

תוכנית חברותא עם הרב מידי יום לפני ואחרי התפילות.

עם אפשרות ללימוד אישי בביתך ומשרדך או בכל מקום אחר.

בית א'ל  לשירותכם בכל עיניין יהודי

 

שירותי קהילה:

 • מקוה מידי ערב על ידי תיאום מראש
 • ברית מילה – רב הקהילה הוא מוהל מומחה מזה 35 שנה דור שלישי של מוהלים
 • מכון בר מצוה,אנו מכינים כ 90% מנערי העיר.

שילוב של קטעי תפילה ,קריאה בתורה,יסודות היהדות,טלית ותפילין,ברכות וחגים

כך שהנער מקבל חומר רב במשך שנה שלמה,דבר המחזק את זהותו היהודית ומעניק לו כלים להתמודד איתן מול איומי ההתבוללות.

 

שירותי רבנות:

 • נישואין
 • שלום בית
 • שידוכים
 • ולצערינו גם גירושין
 • לוויות
 • שירותי קבורה בבית העלימין היהודי בעיר או הכנה לקבורה בכל מקום אחר *אזכרות עים תפילות וסעודות מצוה * בדיקת מזוזות ושירותי סופרות.

 

חברותא:

תוכנית חברותא עם הרב מידי יום לפני ואחרי התפילות.

עם אפשרות ללימוד אישי בביתך ומשרדך או בכל מקום אחר.

Sun, April 14 2024 6 Nisan 5784